Rechten en Plichten Privacybeleid

PrivacyBELEID

Print Friendly, PDF & Email
 
 
Marcel Beudel Fotografie, gevestigd aan

Schelde 23, 5172AL Kaatsheuvel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.marcelbeudel.nl
Schelde 23
5172AL Kaatsheuvel
0646166640

Marcel Beudel is de Functionaris Gegevensbescherming van Marcel Beudel Fotografie. Hij is te bereiken via info@marcelbeudel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marcel Beudel Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Bankrekeningnummer
– Portret foto’s gemaakt in opdracht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Marcel Beudel Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (portretfoto’s gemaakt in opdracht ouders)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marcelbeudel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marcel Beudel Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Gebruik van persoonlijke foto’s voor zakelijke promotie

– Marcel Beudel Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Marcel Beudel Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marcel Beudel Fotografie) tussen zit.
Marcel Beudel Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Window 10
Internet explorer
Eset NOD32 antivirus
Malwarebytes
MS Outlook e-mail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marcel Beudel Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens
Bewaartermijn 1 jaar Reden afhandelen van eventuele nabestelling foto’s

Personalia
Bewaartermijn 1 jaar Reden afhandelen van eventuele nabestelling foto’s

Adres
Bewaartermijn 1 jaar Reden afhandelen van eventuele nabestelling foto’s

Telefoonnummer
Bewaartermijn 1 jaar Reden afhandelen van eventuele nabestelling foto’s

E-mail adressen
Bewaartermijn 1 jaar Reden afhandelen van eventuele nabestelling foto’s

Portret foto’s
Bewaartermijn 1 jaar Reden afhandelen van eventuele nabestelling foto’s

Gegevens surf gedrag
Bewaartermijn 1 jaar Reden ondersteuning van website

Delen van persoonsgegevens met derden
Marcel Beudel Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marcel Beudel Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Marcel Beudel Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,
stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@marcelbeudel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Marcel Beudel Fotografie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Marcel Beudel Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Print Friendly, PDF & Email

Terug naar Bovenkant
Terug naar Bovenkant
Sluiten Zoom
Het is niet toegestaan content van deze website te kopiëren en te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Marcel Beudel Fotografie
error: Inhoud is afgeschermd !!